Publicat 10 ianuarie 2019 Valabilitate 11 februarie 2019 Cluj Napoca

Ingineri, Electrician, Instalatori, Sudori Tehnic / Inginerie

Descriere job

 REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

 B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79

 

Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

  • 2 posturi inginer automatizari/electrotehnic/energetic
  • 1 post electrician
  • 2 posturi instalator
  • 2 posturi sudor

 

Condiţii de participare:

  • pentru postul de inginer : studii superioare
  • pentru posturile de electrician, instalator si sudor : diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii urmatoarele:

-  cerere de înscriere la concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

-  curriculum vitae.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, departament resurse umane, telefon 0264503720 sau 0264503703.

Aplica

Încarcă fișier
Incarca CV