Universitatea ”Lucian Blaga” reia cursurile, în ianuarie, cu prezență fizică

20 decembrie 2021
Universitatea ”Lucian Blaga” reia cursurile, în ianuarie, cu prezență fizică

Studenții Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu se vor întoarce la cursuri cu prezență fizică, după vacanța de sărbători.

Conducerea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a decis ca începând cu data de 17 ianuarie 2022, în cadrul ULBS activitățile didactice să se desfășoare după scenariul doi reglementat de Ordinul MEC/MS nr.5338/1082/01.10.2021, cu participare în sistem ”mixt” astfel:

”Activitățile didactice (activități de predare, seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an, îndrumare elaborare lucrări de licență, de disertație și alte activități didactice practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ) se vor desfășura prin participarea fizică a tuturor studenților/cursanților aflați la ciclurile universitare de licență și master și toate formele de învățământ, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție”, se arată documentul citat.

Gradul de vaccinare împotriva COVID-19 în rândul personalului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu este de peste 80%.