Proiect în Sibiu: Panourile fotovoltaice și cele solare doar pe blocurile cu acoperișurile de tip șarpantă și terasă

19 iunie 2022
Proiect în Sibiu: Panourile fotovoltaice și cele solare doar pe blocurile cu acoperișurile de tip șarpantă și terasă

În scopul ”ameliorării aspectului urbanistic al localităților pentru un cadru construit coerent, armonios”, Primăria Sibiu propune la ședința de consiliu local din această lună adoptarea unei hotărâri care stabilește exact blocurile unde se pot amplasa panourile fotovoltaice și cele solare.

”În Municipiul Sibiu, la nivelul locuințelor colective, sistemele fotovoltaice/panourile solare vor fi amplasate numai pe acoperișurile tip șarpantă sau acoperișurile tip terasă”, se arată în proiectul de hotărâre.

Fără autorizație de construcție

Conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ”se pot executa fără autorizație de construire montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către producători și sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare. Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acestora și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă”

Primăria Sibiu insistă prin aceste clarificări pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ”un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze de efect de seră”, după cum se arată în expunerea de motive.

Economie de un milion de euro în 4 ani

Un studiu realizat de Greenpeace în această lună arată că economia făcută de 11 mari orașe din țară, în aceste condiții, ar fi de 4 milioane de euro în fiecare lună. Economia doar în județul Sibiu ar fi de 303 mii de euro pe an, un milion de euro într-un mandat de primar.

Cei mai mulți bani i-ar salva primăria Sector 1 București, 826 de mii de euro. Urmează apoi Alba Iulia (489 mii euro), Buzău (471 mii euro), Iași (450 mii euro), Oradea (405 mii euro), Craiova (387 mii euro) și Sibiu (303 mii euro).

”Clădirile din patrimoniul orașelor analizate dețin în medie de trei ori mai multă suprafață de acoperiș disponibilă pentru instalații fotovoltaice decât necesarul pentru acoperirea consumului propriu. Utilizarea capacității excedentare poate conduce la creșterea economiilor la facturile lunare în orașele din România”, arată raportul Greenpeace.