Cisnădia a aprobat un nou cartier la 650 de metri de ferma Seviș

29 iunie 2021
Cisnădia a aprobat un nou cartier la 650 de metri de ferma Seviș

 
 

Majoritatea consilierilor locali din Cisnădie a votat pentru aprobarea documentației urbanistice în vederea ridicării unui nou cartier în zona stației de apă din Cisnădie.

Documentația a fost elaborată la solicitarea lui Nicolae Damian Burprich, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari din cartierul Arhitecților. Planul urbanistic zonal are drept obiectiv ”introducerea în intravilan în vederea lotizării pentru construire locuințe, servicii, dotări accese și utilități” și vizează 119 terenuri cu o suprafață totală de 8,67 de ha, aflate între terenul de golf inițiat în urmă cu mai mulți ani la Cisnădie și DJ 106A.

Această suprafață a primit prin documentația aprobată trei tipuri de zone funcționale: una de locuințe individuale mici, una mixtă rezidențial-servicii, o a doua zonă mixtă de servicii și educație și, respectiv, ”spații verzi amenajate cu acces nelimitat”. Planul urbanistic zonal a fost elaborat de firma Daedalus Proiect, societatea angajată și de Primăria Sibiu să actualizeze planul urbanistic general al municipiului.

În special locuințe mici. Ar trebui...

Conform planșei aprobată de consilierii locali ai Cisnădiei, 67,2% din teren ar urma să fie acoperit de locuințe individuale (58.339 de mp), 9,7% - de clădiri mixte - locuințe și servicii (8.440 de mp), 1,2% urmează alocat clădirilor pentru educație sau alte servicii (1.073 mp), iar 5,2% din teren mai rămâne pentru spațiul verde (adică 4.514 mp). Restul de 16,6% (echivalentul a 14.410 mp) revine străzilor și trotuarelor.

Potrivit regulamentului, locuințele individuale vor putea fi ridicate fie individual, fie cuplat, cu un regim maxim de înălțime de zece metri la coamă și un regim maxim de înălțime P+E+M. Cei care își vor ridica aici case trebuie să păstreze cel puțin 30% suprafață verde și să asigure minim două locuri de parcare pentru fiecare casă. Fiecare lot de casă va trebui să aibă o suprafață de minim 250 de mp și un front la stradă de minim 12 metri. Suprafețele comerciale sau pentru servicii nu vor trebui să depășească 150 de mp în această zonă.

În zona mixtă rezidențial-servicii propusă prin plan, fiecare parcelă pe care se va construi trebuie să aibă o suprafață de minim 350 de mp, cu un front la stradă de minim 18 m. Aici vor trebui asigurate minim 1,5 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă. Regimul maxim de înălțime admis pentru această zonă va fi de P+2E+M, cu o înălțime maximă la coamă de 13 metri. ”Suprafața minimă verde pentru loturile pe care este prezentă locuirea va fi de minim 30%”. Procentul maxim de ocupare a terenului în această zonă va fi de 40%, cu un CUT maxim de 1,2.

Noul cartier ar trebui, conform documentației, să aibă în principal locuințe individuale

Tot P+2E+M este regimul maxim prevăzut și pentru zona de educație și servicii. Aici, parcelele pe care se poate construi vor trebui să aibă o suprafață de minim 800 de mp și un front la stradă nu mai îngust de 12 metri. 

S-au împotrivit adoptării acestui PUZ consilierii aleși pe listele USR PLUS. ”Este un PUZ derogatoriu, lipsind motivarea temeinică a interesului comunității pentru o derogare de la PUG (zona nefiind reglementată). Proiectul de hotărâre și avizele din documentație nu respectă înălțimea stabilită prin regulamentul de urbanism aferent PUZ. Certificatul de urbanism este expirat din 15.05.2021”, au enumerat cei de la USR PLUS Cisnădie, pe pagina lor de Facebook, motivele pentru care au votat ”împotrivă”.