Cât este rata șomajului în Sibiu, după un an de pandemie

06 aprilie 2021
Cât este rata șomajului în Sibiu, după un an de pandemie

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu anunță că la sfârșitul lunii februarie 2021 erau înregistrați oficial 5.230 șomeri, rata șomajului fiind de 2,65%, mai mică  cu 0,04 pp decât valoarea înregistrată în luna ianuarie 2021.

Din totalul de 5.230 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 2.359 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.871 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.201 șomeri provin din mediul rural și 2.029 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

5.230

< 25 ani

508

între 25-29

320

între 30-39

1058

între 40-49

1474

între 50-55

893

peste 55 ani

977

”Șomerii cu studii gimnaziale şi profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu  (38,85%), urmat de cei cu studii primare sau fără studii (33,95%), 19,10% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 8,08% din totalul șomerilor înregistrați”, arată reprezentanții AJOFM Sibiu.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.814 persoane foarte greu ocupabile, 1.460 greu ocupabile, 1.276 mediu ocupabile, iar 680 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

În perioada similară a anului trecut rata șomajului în județul Sibiu era de 1.87%.